Databasen "Securius"

Kære borgere,

Bundeskriminalamt (BKA)(forbundskriminalregistret i Tyskland) har i tæt samarbejde med kriminalpolitiet i de enkelte tyske delstater udviklet databasen "SECURIUS" for beslaglagte kunst- og værdigenstande.

I databasen offentliggøres genstande, der er blevet beslaglagt af politiet eller toldstederne, fordi der er mistanke om, at de stammer fra en strafbar handling.

I denne base kan hver borger søge efter stjålede genstande.
Hvis De genkender genstande i denne database, som De f.eks. har mistet eller fået stjålet som følge af tyveri, så kan De kontakte den adresse, der er nævnt i databasen, direkte for at gøre Deres krav gældende som ejer.

Vær opmærksom på, at dette kræver fremlæggelse af dokumentation (forsikringsmateriale, billeder osv.), der dokumenterer, at De er den retmæssige indehaver.

I databasen "SECURIUS" har De mulighed for at søge i genstandskategorier eller at søge med almindelig tekst. På grund af det store antal af gemte genstande kan De desuden optimere Deres søgning ved at indgrænse søgetidsrummet.

Din Kontakt:

Task Force Indbrud
2820 Gentofte, Ørnegårdsvej 16

E-Mail: nsj-taskforce-indb@politi.dk
Phone: 0045/7234 5850